BodyStat

V našem fitness centru můžeme zjistit Váš zdravotní stav a složení těla pomocí profesionálního přístroje BODYSTAT. Díky tomuto přístroji a především díky zkušenostem osobního trenéra můžeme upravit Váš cvičební plán přesně na míru. Kromě toho rozpoznáme vážné obtíže a můžeme Vám i doporučit vhodného rehabilitačního lékaře.

 

BODYSTAT zaručuje mnohostranné informační a motivační zprávy pro klienta,tak trenéra ale i pro lékaře, jedná se nejen o složení těla, ale i o celkový zdravotní a kondiční profil klienta - vyhodnocuje pomocí individuálních grafů a zpráv (aerobní kapacita, tepová frekvence, cholesterol, spirometrická data, kardiorizika, individuální program na úpravu váhy při změnách diety a fyzické aktivity a mnoho dalších informací). Měření je doplněné o individuální konzultaci.

Tuto službu lze využít nejen pro jednotlivce, ale také pro:

  • firmy - v rámci preventivních prohlídek
  • školy - v prevenci nadváhy a obezity mládeže
  • cestovní kanceláře zaměřené na sportovní pobyty
  • hotely a lázeňská zařízení
  • sportovní kluby a oddíly

Hodnocení zdravotního stavu

BODYSTAT umožňuje zjištění zdravotního stavu a rizikové faktory klienta, ke kterým je potřeba přihlédnout při tvorbě tréninkového plánu. Dále vyloučení činností, které by mohly klientovi uškodit a zajištění cvičebního programu, který obsahuje pouze takové činnosti, které jsou pro klienta nejvhodnější. Testování a hodnocení fitness úrovně klienta poskytuje cenné informace trenérovi i klientovi a pomůže při určování cvičebního programu (držení těla,vývin páteře, stav svalového a kloubního systému, případně konzultace tréninkového postupu s odborným lékařem).

Testování a hodnocení složení těla

Hlavním důvodem pro zahájení cvičebního programu u většiny lidí je přání snížit hmotnost. Proto je důležité odhadnout složení těla konkrétní osoby a určit efektivní cvičební program. BODYSTAT umožňuje profesionální analýzu těla bioimpedanční metodou. Měří tuk, aktivní tělesnou hmotu, tělesnou vodu, bazální metabolismus, metabolickou potřebu při zvoleném stupni aktivity. Opakovaným měřením je možné přehledně sledovat průběh hubnutí a složení těla. Dále je možné měření podkožních řas kaliperem a měření antropometrických rozměrů. Následuje konzultace a úprava stravovacích návyků, sestavování denního stravovacího režimu a sestavování individuálních tréninkových plánů.